Retten har talt: 24-årig polsk vognmand skal betale 511.000 kroner i bøde

Foto: Sydøstjyllands Politi

En chaufførs grove overtrædelser af køre-og hviletidsreglerne og kørsel på en andens førerkort kostede i dag chaufførens vognmand en betydelig bøde.

Under en målrettet kontrol ved rasteplads Oksekær ved Padborg den 19. september 2018 undersøgte Tungvognscenter Syd en polsk lastbil.

”Ved kontrollen kunne politiet se, at førerens førerkort kun havde siddet i takografen i ganske få minutter uden, at lastbilen havde kørt. Det passede ikke med, at han lige var kørt ind på kontrolpladsen,” fortæller anklager Lone Petri fra Sydøstjyllands Politi. ”Umiddelbart før var det en anden persons førerkort, der havde siddet i takografen, men der var ikke andre chauffører ved lastbilen”.

Ved gennemgang af lastbilen fandt politiassistenterne fra Tungvognscenter Syd to førerkort ud over førerens eget.

På den baggrund blev chaufføren den 20. september 2018 dømt for 22 tilfælde af kørsel på en andens førerkort og for en række overtrædelser af køre – og hviletiderne. Han fik 60 dages betinget fængsel, en bøde på 144.000 kr., ubetinget frakendelse af førerretten til tunge køretøjer og blev udvist af Danmark.

Vognmanden nægtede sig skyldig

Onsdag, den 1. maj 2019, blev sagen mod den 24-årige vognmand afgjort ved retten i Kolding. Vognmanden nægtede sig skyldig, fordi chaufføren havde snydt hende. Hun vidste angiveligt ikke, at han havde brugt en andens førerkort.

Imidlertid gælder der et objektivt arbejdsgiveransvar og retten fandt derfor vognmanden skyldig i samme omfang som chaufføren. Hun blev idømt en bøde på 511.000 kr. Da dommeren fandt, at der var tale om særligt skærpende omstændigheder blev bødeloftet, som blev indført i juni 2018, ikke anvendt.

Vognmanden udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke.