Skolegade i Bramming løftes: Skal være mere tryg og grøn

Trafikken undgår ikke at blive påvirket, når arbejdet med skolevejen går i gang. Foto: Esbjerg Kommune

I begyndelsen af september starter renoveringen af Skolegade i Bramming. Projektet er en direkte udløber af byfornyelsen i Bramming, og derfor har arbejdsgruppen for Nørregade og Skolegade været involveret i planlægningen af de tiltag, der nu gennemføres i gaden.

Arbejdsgruppen har bl.a. haft fokus på at gøre Skolegade til en indbydende by- og boliggade, som både er attraktiv for gadens beboere og for de mange handlende i Nørregade, der benytter Skolegades parkeringspladser. Målet er at gøre Skolegade både grønnere og tryggere af færdes i.

"Jeg vil gerne takke arbejdsgruppen for de gode input, som gør, at vi kan sætte gang i det første vejprojekt i arbejdet med byfornyelsen i Bramming. I det hele taget er der god opbakning til arbejdet i de forskellige grupper, og med stærke medspillere skabes der holdbare projekter til glæde for alle i byen", siger formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini.

Trafikken påvirkes

Langs gadens sydside etableres et helt nyt fortov, som giver adgang til parkeringspladserne og passagerne mod Nørregade. Langs nordsiden omlægges det eksisterende fortov med kantsten og fliser, så der også her kommer en mere sikker adskillelse af fodgængere og øvrige trafikanter.

"Alle der færdes i gaden skulle gerne få en bedre oplevelse, fordi vi både kigger på sikkerheden og æstetikken. Den kommende tids anlægsarbejder vil påvirke trafikken i området, men vi håber på forståelse samtidig med, at planlægningen gerne skulle reducere eventuelle gener mest muligt", siger formand for Bygge & Teknikudvalget, Søren Heide Lambertsen i en pressemeddelelse.

I krydset mod Plantagevej etableres en hævet flade, som sænker bilernes hastighed. Samtidig fjernes midterhellen, og kørebanerne samles i ét spor. Det frigiver plads til at etablere et lille grønt opholdsareal, som afgrænses fra kørebanen med en lav hæk og opstammede træer. Opholdsarealet indrettes med bord og bænke, og lave pullerter med lys er med til at forskønne området.

Kanten ind mod OK tankstationen og SuperBrugsens tidligere parkeringsplads gøres også grønnere, når de små hække, som fandtes tidligere, genetableres.