Beplantning er ryddet: Nu kan udsigten igen nydes fra tårn

Det var Ribe Lokalråd, der ønskede beplantningen fjernet. Foto: Shutterstock

Beplantningen af pil omkring Ribe Østerå har taget udsigten fra udsigtstårnet og bliver nu ryddet efter ønske fra Ribe Lokalråd, så byens borgere og gæster udefra igen får frit udsyn til naturen og domkirken og kan opleve sort sol fra tårnet.

Inden for de næste dage rykker en skovningsmaskine ind i naturområdet ved Ribe Østerå bag Ribelund. Der skal nemlig ryddes ud i den beplantning af pil, som efterhånden har taget udsigten fra fugletårnet. Det er et ønske fra Ribe Lokalråd at få ryddet pilen omkring tårnet, så gæsterne i området igen kan nyde udsigten til både Ribe Østerå og Ribe Domkirke, som det fra starten har været hensigten med tårnet.

Naturen omkring Ribe Østerå er et Natura 2000-område, som er særligt beskyttet, men Ribe Amt fik i 2003 tilladelse til at etablere tårnet og til at holde området omkring udsigtstårnet ryddet. Tårnet blev i sin tid rejst som et led i det europæiske handicapår, og der er derfor en rampe op til tårnet, som gør det let for alle at komme op og nyde udsigten.

Sort sol fra tårn

Gennem tiden har udsigtstårnet været til stor glæde for både beboere på Ribelund og byens borgere, og formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, fremhæver desuden tårnets betydning for Ribes turisme.

"Naturen omkring Ribe Østerå er et værdifuldt naturområde med mange fugle, og folk kommer langvejs fra for at opleve det populære naturfænomen sort sol. Derfor er det vigtigt, at vi passer på naturen og giver området gode betingelser, så det fortsat kan være et rekreativt sted for både lokale og gæster i Ribe", siger Søren Heide Lambertsen.

Også for fuglene er det en fordel, at væksten af pil bliver holdt nede, så den ikke dominerer i forhold til den rørskov, som fuglene trives bedst i.

Det tager cirka en uge at fælde pilen omkring fugletårnet. Flisning af de fældede træer sker efter den 21. august af hensyn til Ribelund-festivalen.

Netop nu har entreprenøren et kort vindue i tid, hvor arbejdet kan udføres, idet fuglenes yngletid er ovre, og vejret og området endnu ikke er for vådt til maskinerne.