Esbjerg er Danmarks første aldersvenlige kommune

Esbjerg er som den første kommune i Danmark blevet optaget i WHO's netværk for aldersvenlige byer og kommuner.

Esbjerg Kommune er som den første i Danmark netop blevet optaget som medlem af WHO's netværk for aldersvenlige byer og kommuner. Dermed er Danmark nu også kommet på landkortet i det verdensomspændende netværk, der omfatter 705 byer og kommuner i 39 lande.

Medlemskabet betyder, at man som kommune forpligter sig til at arbejde for at blive mere aldersvenlig, og gives også på baggrund af allerede eksisterende indsatser og resultater.

Et sundt og aktivt liv for alle

- Med medlemskabet hos WHO's netværk for aldersvenlige byer og kommuner ser vi frem til at udveksle erfaringer, inspirere og selv blive inspireret til det videre arbejde mod at blive en aldersvenlig kommune. Vi er stolte over at kunne bidrage med det første danske eksempel på en kommune, hvor aldersvenlighed er en del af planlægningen og indsatserne i dagligdagen, siger borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, og fortsætter:

- I Esbjerg Kommune arbejder vi målrettet på at indrette os til gavn for alle borgere, og vi ønsker at støtte op om seniorlivet, hvor der er brug for det. Det gælder, hvad enten det at tilbyde udendørsfaciliteter til sport og aktivitet, kulturtilbud, hjemmepleje og boliger indrettet efter behovet hos de forskellige grupper. Samtidig arbejder vi målrettet på at integrere aldersvenlighed på tværs af lokalområder og på tværs af generationer. Vi byplanlægger og inddrager borgerne for på bedst mulige måde at understøtte et sundt og aktivt liv for alle, siger borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen.

Blandt de indsatser, som Esbjerg Kommune allerede har sat i gang, er seniorbyen Krebsestien, hvor Esbjerg Kommune i nogle år har arbejdet på at skabe et attraktivt plejecenter i tæt kobling til det omgivende lokalsamfund, og hvor blandt andet mennesker med demens bliver inkluderet i et åbent miljø. Også indsatser, som skal øge livskvaliteten og bekæmpe ensomhed blandt ældre, og gode rehabiliteringstilbud på tværs af sektorer til mennesker med kroniske sygdomme er noget af det, som WHO har lagt vægt på i ansøgningen om optagelse i netværket.