Farvel til Korskroen

I mange år har Korskroen ligget forladt hen, som et minde fra svundne tider. Med med hjælp fra en ny lov og ejernes velvilje, bliver bygningen nu revet ned.

Frem til åbningen af motorvejen mellem Esbjerg og Kolding var krydset ved Korskro et af Jyllands mest trafikerede. Et oplagt sted at stoppe ind for at få slukket sult og tørst var derfor ved Korskroen.

De seneste maaange år har kroen dog ligget hen som en faldefærdig ruin, men nu bliver ruinen revet ned og fjernet.

Siden 1. januar 2018 har kommunerne kunnet søge staten om økonomisk hjælp til at rive tomme erhvervsbygninger i det åbne land ned. Tidligere gjaldt det kun erhvervsbygninger i byområder, men lovændringen gør, at en bygning som Korskroen nu kan fjernes med statslig støtte. Nedrivningen af Korskroen skønnes at koste 750.000 kr. Staten betaler 70%, mens Esbjerg Kommune betaler de resterende 225.000 kroner.

"Lovændringen var første skridt, og næste skridt er blevet taget i samarbejde med de nuværende ejere. Der har været en god og løsningsorienteret dialog med ejerne omkring, hvordan kommunen kan stå for alt det praktiske omkring nedrivningen med ejernes accept", fortæller formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S).

Ikke længere bevaringsværdig

Det er to borgere, som har indstillet bygningen til nedrivningen, og i den forbindelse har Esbjerg Kommune revurderet bevaringsværdien for bygningen. I 1992 blev bygningen kategoriseret som havende en høj værdi, mens en aktuel vurdering lyder på en lav værdi på grund af bygningens meget ringe stand, og bygningen er dermed ikke længere bevaringsværdig.

Efter en høring er der ikke kommet bemærkninger til den planlagte nedrivning, og derfor er det nu muligt at få fjernet bebyggelsen  ved Ølufvad Hovedvej og Korskrovej.