Om lidt starter arbejdet med Esbjergs anden supercykelsti

Foto: Esbjerg Kommune

Mandag den 24. juni tages første spadestik til Esbjergs anden supercykelsti. Den nye strækning forbinder øst og vest med en direkte forbindelse mellem Esbjerg Ø og centrum.

Hvor den første supercykelsti i Esbjerg forbinder nord og syd, vil supercykelstien langs Baggesens Allé på strækningen fra Fynsgade til Veldbækvej skabe en direkte forbindelse mellem Esbjerg Ø og centrum. Det sker via den kommende cykelstibroen i Exnersgade.

Mandag den 24. juni kl. 13.30 er formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen klar til at tage første spadestik i gravemaskinen. Dermed realiseres planerne om den nye forbindelse, som skal gøre det mere attraktivt at vælge cyklen fremfor bilen.

To etaper i projektet

Første del af projektet involverer strækningen fra Fynsgade til Grundtvigs Allé, og denne etape skal stå færdig i løbet af foråret 2020. Etape to fra Grundtvigs Allé til Veldbækvej begynder i efteråret 2019, og strækningen forventes at stå færdig i 2020.

"De to etaper kommer til at overlappe hinanden, og man vil derfor opleve, at der arbejdes simultant flere steder på strækningen i løbet af anlægsperioden. Forhåbentlig er det med til at sikre, at hele projektet når hurtigere i mål," siger Søren Heide Lambertsen.

Supercykelstien vil bl.a. bestå af ca. 2.500 meter med enkeltrettet og ca. 800 meter dobbeltrettet cykelsti. Dertil kommer farvede, hævede flader flere steder langs strækningen.

Forbindelse med flere fordele

Projektet langs Baggesens Allé indebærer flere opgraderinger for både de lokale cyklister, men også cykelturisterne vil få en direkte rute ind til hjertet af Esbjerg.

"I Esbjerg Kommune har vi en ambition om, at flere skal cykle, og vi skal også cykle længere. Derfor er det vigtigt, at vi skaber disse længere forløb i byen, som ikke bare forbinder bydelene, men også forbedrer trafiksikkerheden og gør det nemmere at være cyklist i byen", siger Søren Heide Lambertsen i en pressemeddelelse. 

Den nye supercykelsti vil være med til at skabe bedre betingelser for de elever, som cykler til og fra Præstegårdsskolen Urban og Rørkjær Skole Urban. Derudover får publikumsaktiviteterne på Skibhøj lettere ved at lokke cyklister til, når ruten nu gøres mere fremkommelig. Sidst men ikke mindst vil den nye supercykelsti udbygge cykelstinettet generelt ved at skabe en forbindelse til Tjæreborg og den Nationale Cykelrute til glæde for cykelturismen, som stadig vinder mere og mere indpas.

Transformationen til supercykelsti koster 26,7 mio. kr., og Vejdirektoratet støtter projektet med 40% svarende til 10,7 mio. kr.