Over halvdelen af kommunens skoleelever går eller cykler i skole

Cykelhjelmen bliver næsten altid husket af de yngste årgange. Det kniber lidt med de ældre elevers vilje til at bære hjelm.

Måske er nutidens unge slet ikke så dovne igen. Hvis man skal tro en ny undersøgelse om skoleelevers transport til og fra skolerne i Esbjerg Kommune, så vælger flertallet af eleverne at cykle eller gå. Forældrenes bil trækker dog stadig.

Transportlaboratoriet gennemførte i foråret en undersøgelse af skoleelevers transport til og fra skole i kommunen. I alt blev 33 skoler, herunder 27 kommunale og seks privat- og friskoler inddraget i undersøgelsen, som udover at kigge på valg af transportform også undersøgte i hvor høj grad elverne følte sig trygge ved at færdes på vej til og fra skole. 283 klasser blev interviewet og helt overordnet viste undersøgelser positive tendenser. 

"87% af de bløde trafikanter, det vil sige cyklister og gående, giver udtryk for, at de er meget trygge eller trygge ved deres skolevej. Kun 3% er utrygge. Resultatet er væsentligt bedre end gennemsnittet blandt de fire kommuner, som har fået foretaget en lignende undersøgelse. Men det er dog ikke lig med, at vi ikke stadig vil arbejde for at gøre skolevejene sikre", siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen om undersøgelsens resultat.

Noget af det arbejde, som kommunen allerede har planlagt er forbedring af skolevejene. 17 steder er Esbjerg Kommune allerede i gang med at forbedre vejene. 15 af disse projekter forventes færdige med udgangen af 2018.

En tredjedel vælger mors eller fars bil

Af undersøgelsens respondenter var der flest elever, der cyklede til skole. Samlet set er antallet af gående og cyklende 58% af de adspurgte elever. Den kollektive trafik fragter kun 8% af eleverne, mens hele 33 % vælger at sætte sig på bagsædet i mors eller fars bil og lade sig fragte til eller fra skole. Antallet af elever, der bliver kørt af i skole er på trods af de positive tendenser stigende.

"Vi kan kun opfordre til, at man som forældre tager et medansvar, når det drejer sig om børnenes transport i skole. Hvis flere transporterer sig selv, vil det ikke alene give store sundheds- og trivselsmæssige fordele for børnene, det vil også forbedre sikkerheden ved skolerne, hvis færre biler kører til og fra - især i morgentimerne," siger Kristian Würtz til Aarhus Stifttidende i forbindelse med en undersøgelse lavet i Aarhus i 2017. 

Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen er enig i, at færre biler ved skolerne vil øge trafiksikkerheden: "Det er absolut positivt at så mange elever selv transporterer sig til og fra skolen. Færre biler ved skolerne øger trafiksikkerheden for alle, som er på vej i skole. Elevernes sundhed og trivsel boostes, når de kan cykle eller gå til skole. Derfor så jeg selvfølgelig gerne, at vi kunne øge antallet af aktive elever."

Fra de yngste klasser og frem til 6. klasse stiger antallet af cyklende og gående elever, mens niveauet falder lidt i de ældste klasser.

På med hjelmen

Det bliver tilsyneladende sværere og sværere at huske sin cykelhjelm i takt med at man bliver ældre. I 9. klasse er det kun 43% af eleverne, som bruger cykelhjelm, mens de yngre årgange kan præstere langt flottere tal. Nogle årgange når endda 100%.

De fleste elever mener selv, at de er gode til at huske cykelhjelmen. 78% mener, at de bruger hjelmen, men ved en optælling i 2017 af brug af cykelhjelme var antallet af brugere med hjelm på kun 57%. Her er der altså plads til forbedring, hvilket begge udvalgsformænd er enige om.