Rundkørsel renoveres resten af året: Arbejdet kan gå ud over trafikken

Der skal skrues op for trafiksikkerheden i rundkørslen. Foto: Esbjerg Kommune

Indtil slutningen af året arbejdes der på at gøre rundkørslen ved Obbekærvej og Nørremarksvej i Ribe mere sikker. Rundkørslen vil være åben for trafik gennem hele perioden, men til tider vil trafikken afvikles langsommere.

I uge 39 begynder arbejdet med at renovere rundkørslen ved Obbekærvej og Nørremarksvej. Med en placering mellem Ansgarskolen Vadehav syd for Obbekærvej og boligområdet mod nord udgør rundkørslen et vigtigt trafikalt knudepunkt, hvor mange børn og unge færdes på vej til og fra skole. Desværre har antallet af uheld i rundkørslen været stigende, og det er denne tendens, som nu skal brydes.

"At skabe sikre skoleveje har længe været en prioritet i hele Esbjerg Kommune, og med denne ombygning af rundkørslen vil cyklister og gående ikke længere være så udsatte. Målet er at mindske risikoen for uheld, men de kommende tiltag i rundkørslen forbedrer faktisk forholdene for alle typer af trafikanter. Når projektet er gennemført, burde trafikken generelt glide bedre", siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen.

Vejbanen indsnævres

I dag er cyklister og gående henvist til at bevæge sig i det blå felt placeret i kanten af kørebanen uden nogen beskyttelse, men det ændres nu med en cykel- og gangsti, som adskilles fra kørebanen med kantsten, pullerter og græsrabat.

Der etableres såkaldte krydsningsheller, hvor cyklister og gående passerer tilkørselsvejene, så de bløde trafikanter fremover krydser vejene i to tempi. Forbedringerne indebærer også, at vejbanen indsnævres, hvilket mindsker bilisternes hastighed. Belysningen i rundkørslen forbedres også, hvilket giver bedre udsyn i de mørke timer.

Samtidig med renoveringen af rundkørslen gennemfører Vejdirektoratet anlægsarbejder på Plantagevej og Ringvejen ved Ribe.