Trafiksikkerhed: Esbjerg indtager fornem førsteplads

Foto: Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune løber med førstepladsen i Rådet for Sikker Trafiks store Trafiktest 2019, som vurderer trafiksikkerheden for skoleeleverne i landets kommuner.

Med 95 ud af 100 point indtager Esbjerg Kommune i fællesskab med Aabenraa Kommune førstepladsen i Rådet for Sikker Trafiks store Trafiktest 2019. I 2018 opnåede Esbjerg Kommune en tredjeplads i samme undersøgelse, men nye trafiksikkerhedsinitiativer bringer kommunen helt i front.

I undersøgelsen indgår flere elementer som fx fysiske forbedringer langs skolevejene, informationskampagner og trafikundervisningen i folkeskolerne. Ud fra dette regnes den samlede score ud. Hele 15 kommuner formåede at komme i den såkaldte guldkategori for kommuner med over 80 point.

Sikkerhed er et fælles ansvar

Hos formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, er der stolthed at spore over, at Esbjerg formåede at kravle helt til tops i undersøgelsen i år.

"Der er god grund til, at vi kan være stolte af førstepladsen, for så flot et resultat kræver en indsats fra flere sider. Vi har en masse børn og unge, som hver dag vælger at transportere sig selv til skole, og de fortjener først og fremmest et skulderklap. Samtidig spiller deres forældre en vigtig rolle, fordi de klæder børnene på til opgaven, og skolerne bakker op, når de i undervisningen sætter fokus på forskellige aspekter af trafiksikkerheden", siger Diana Mose Olsen.

Otte skoleveje forbedres

Fysiske forbedringer indgår også som en del af undersøgelsen, og helt i tråd med det flotte resultat etableres der i år trafikale forbedringer på otte skolevejsstrækninger for ca. 3,5 mio. kr. Målet med projekterne er at skabe større tryghed på skolevejsstrækningerne og dermed flere selvtransporterende børn.

"I god dialog med skolerne og skolebestyrelserne kigger vi på, om der kan sættes initiativer i værk, som i sidste ende vil få flere til at gå eller cykle i skole. Også lokalrådene har stort fokus på skolevejene, hvilket især skinnede igennem, da vi i januar indbød vi til et seminar om tryghed og sikkerhed i trafikken", siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen.

Han glæder sig også over, at der ved sidste budgetforlig blev afsat yderligere 2 mio. kr. til forbedringer af trafiksikkerheden ved folkeskolerne i år og næste år.

Fra rød til vinder siden 2010

Siden 2010 har Esbjerg Kommune flyttet sig hele tre kategorier frem i trafiktesten fra den røde til den bedste guldkategori. Den positive udvikling er blandt andet resultatet af flere års arbejde med trafikpolitikker i skolernes ledelser og skolebestyrelser, og indsatsen sikrer et fælles fokus på trafiksikkerheden. Samtidig er dialogen med forældrene central, og Esbjerg Kommune har desuden et velfungerende samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi.

 

Foto: Esbjerg Kommune