Muslingemel, sukkertang og virtual reality - nu skal vi alle kende glæderne ved havets spisekammer

I fremtiden skal sukkertang muligvis stille børnenes sukkertrang. I hvert fald hvis det står til et nyt undervisningsprojekt, som skal lære børn om fødevare fra havet. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Hedeselskabet har støttet Fiskeri- og Søfartsmuseets nye undervisningsprojekt, Mad Til Milliarder – Fra Havet, hvor danske skolebørn lærer om bæredygtig, marin fødevareproduktion.

Muslinger, tang og virtual reality viser vejen mod en bæredygtig fødevareproduktion til verdens voksende befolkning. Det mener man i hvert fald på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, som sammen med virksomheden Orbicon skaber undervisningsforløbet Mad Til Milliarder – Fra Havet.

”Vi har mere end 7.000 skolebørn på besøg årligt, hvoraf cirka halvdelen modtager et læringsforløb på museet. I 2019 vil rigtig mange børn således kunne dykke ned i branchens arbejde med at løse fremtidens fødevareudfordring,” siger museumsdirektør David Dupont-Mouritzen.

Marine fødevarer

Verdens befolkningstal stiger, og det øger behovet for fødevarer og proteiner. Akvakultur, herunder fiske- og muslingeopdræt, producerer i dag halvdelen af verdens marine fødevarer, og er et erhverv med et enormt vækstpotentiale, hvor Danmark har både viden og kapacitet til at være en del af den løsning. Det vil museet gerne fortælle unge mennesker om, på en måde så de kan spejle sig selv i, hvorfor havet er en del af løsningen på flere af verdens udfordringer. Således vil forløbet indeholde portrætfilm med unge danske forskere og innovative entreprenører.

”Undervisningen vil kombinere den digitale og analoge verden gennem virtual reality-oplevelser, hvor eleven kan dykke dybere og dybere ned i diskussionen, og i tillæg udforske en muslinge- og tangudstilling, hvor de vil kunne mærke og smage på udstillingen,” fortsætter David Dupont-Mouritzen.

Verdensmåls-strategi

Projektet varsler museets nye verdensmåls-strategi, hvor man med udvalgte partnere arbejder med de 17 verdensmål. Museet samarbejder med virksomheden Orbicon, der har stor erfaring på området og har gennemført en række succesfulde projekter. Men Orbicon skal kun være en af flere aktører fra branchen, hvor museet søger flere partnere.

”FN’s Verdensmål som ramme for en bæredygtig fremtid passer perfekt til os. Vi arbejder med relationerne mellem mennesket og havet med udgangspunkt i Vestjylland, og intet andet sted i Danmark har man mærket tidernes konstante skiften stærkere. Vi inviterer en række ’blå’ virksomheder med i projektet, og så håber vi selvfølgelig at vække en interesse hos unge, så de har lyst til at beskæftige sig med området i fremtiden. I Danmark har vi meget vand omkring os, men kun få kender det store potentiale, havet rummer. Ligeledes forestår der et arbejde med skabe en forståelse for balancen mellem benyttelse og beskyttelse,” forklarer museumsdirektør David Dupont-Mouritzen.

Projektet bliver til virkelighed med støtte fra Hedeselskabet, som har arbejdet med bæredygtighed og grøn innovation gennem mere end 150 år. I 2016 etablerede Hedeselskabet desuden virksomheden Blå Biomasse, som arbejder med muslingeopdræt og produktion af muslingemel, og datterselskabet Orbicon, som også er med i dette projekt, har mange års erfaring inden for det marine område. Derfor var Fiskeri- og Søfartsmuseet en oplagt kandidat til Hedeselskabets uddelingspulje. 

”Dette projekt har et enormt potentiale, både på grund af temaet, men også fordi det kan foldes ud og på sigt udbredes til hele landet og derved bringe mange parter i den marine branche branchen i spil. Det marine område har et enormt vækstpotentiale og kan, hvis udviklet med omtanke, bidrage til løsningerne på klimaudfordringer og udfordringer med at sikre både fødevarer og protein. Vi hæftede os desuden ved, at dette projekt griber både emnet og verdensmålene an på ny måde – set fra børnehøjde, og det vil vi gerne støtte,” siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.

Fakta: Hedeselskabet

Hedeselskabet, der blev grundlagt i 1866, er en forening med status som erhvervsdrivende fond. Hedeselskabet arbejder med langsigtet udvikling, benyttelse og beskyttelse af naturen. Vi formidler denne viden mellem praktikere og eksperter, og vi uddeler midler til projekter inden for Hedeselskabets formål. Vi skaber grøn innovation, udvikler og leverer løsninger primært til naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning.

Hedeselskabet ejer en række virksomheder herunder blandt andet HedeDanmark og Orbicon. Vi beskæftiger ca. 2.000 medarbejdere inkl. associerede selskaber og omsatte i 2017 for ca. 2,2 mia. kroner.