Ambitiøs plaststrategi skal gøre Esbjerg grønnere

Foto: Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune vil være foregangskommune på plastområdet. En ny plaststrategi viser vejen til en grønne fremtid i kommunen med mindre plast, og hvor mere plast skal genanvendes.

Esbjerg Kommune følger Regeringens plastik-handlingsplan "Plastik uden spild" og tager teten for at hjælpe miljøet. Med en ny plaststrategi er kommunen sit ansvar bevidst og igangsætter en række initiativer, der skal mindske kommunens eget forbrug af plast, øge genanvendelsen og drive den grønne holdning fremad.

"Vi har lavet en ambitiøs plaststrategi, der understreger vores grønne fokus i kommunens vision frem mod 2025. Vi mener det, når vi siger, at vi vil prioritere bæredygtighed og innovative grønne løsninger. Derfor inddrager initiativerne i plaststrategien også både medarbejdere, virksomheder og borgere i kommunen. For det er i fællesskab, vi skaber den grønne fremtid, som Esbjerg Byråd nu har vedtaget rammerne for i plaststrategien", siger Esbjerg Kommunes Borgmester, Jesper Frost Rasmussen.

Formanden for Plan og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune, Karen Sandrini, har set frem til årets første Byrådsmøde, hvor plaststrategien var på dagsordenen.

"Gennem det sidste år har vi i Plan & Miljøudvalget lagt mange kræfter i at skabe en plaststrategi, der kan sætte et grønt aftryk. Derfor er jeg glad for, at Byrådet bakker op, så vi kan komme i gang med de bæredygtige tiltag".

Stort som småt

Plaststrategien har fokus på fem overordnede initiativer, der favner bredt. Blandt andet skal borgere i etageejendomme motiveres til at sortere bedre, børn skal lære de gode affaldsvaner allerede i skolen, og inden 2020 er omme, vil Esbjerg Kommune ikke længere købe engangsplast.

"Vi er en stor kommune, og vores indkøb har naturligvis betydning for klimaet og miljøet. Vi kigger derfor endnu skarpere på vores valg af varer, så de i fremtiden er mere bæredygtige. Lige fra kludene der bruges i hjemmeplejen, til medarbejdernes arbejdstøj og den maling vi bruger i offentlige bygninger", fortæller Karen Sandrini.

"Initiativerne i plaststrategien lægger også vægt på at undgå forurening af naturen. Vi vil sikre mindre udledning af mikroplast, og her har vi fx et særligt fokus på kunstgræsbaner. Som kystkommune og en del af KIMO, Kommunernes internationale Miljøorganisation, har vi naturligt også øje for konsekvenserne af affald i havene. Vi vil derfor også vise omtanke for miljøet ved festlige lejligheder ved fx at finde alternativer til opsendelse af heliumballoner, som lander i naturen".

"Jeg glæder mig til at få ambitionerne ud at leve. Der skal handling bag, og det kommer der. Vi vil både minimere mængderne af plasten i dagligdagen og samtidig sikre genanvendelsen af mere plast. Jeg er ikke i tvivl om, at alle vil bakke op om det, både medarbejdere og borgere".

Virksomheder skal arbejde med

I Esbjerg Kommune arbejder flere lokale virksomheder med plast. Siden 2018 har kommunen derfor inddraget dem, som en vigtig spiller i målet om en grønnere fremtid.

"Vil vi ændre ved noget, skal vi også have vores virksomheder i spil. Vidensdeling er afgørende, når vi vil mindske plastmængderne og øge genanvendelsen. Vi kan som kommune gøre en vis del, men producenterne skal være med til at skabe forudsætningerne for de grønne valg. Derfor er et initiativ i plaststrategien også at være med at skabe platforme for den dialog, som understøtter det grønne fokus blandt virksomhederne. Forhåbentlig kan vi være med til at motivere virksomhederne til at have endnu større øje for miljøet, når de vælger løsninger", siger Karen Sandrini.